רֶצַח

חלום הרצח יכול לייצג שינוי גדול שהיה מכוון או מכוון מראש. אתה או מישהו אחר שפגעת במכוון במשהו או נפטר מבעיה.