הריגה

כשאתה רואה הריגה בחלום, אז החלום הזה מעיד על מחלוקות שמגיעות אליך ואתה חושש ממשהו.