קו אופקי, מטוס

כשאתה חולם על הקו האופקי, אז הוא מייצג את ההיבטים הקונקרטיים בחייך.