עוֹיְנוּת

חולם על עוינות, מציע לך להדחיק את הרגשות האלה בחייך המעירים ולהרהר בחלום שלך. עליכם למצוא דרך להתמודד עם רגשות עוינים אלה.