מלון

השארת בית מלון בחלום מסמל את הלך הרוח שלך להיות ממוקד שיש דברים בשבילך. זה יכול להיות גם הייצוג של הרצון שלך להיות תמיד משהו קל. באופן חיובי, מלון מצביע על אוטומציה או ~שיט טוב.~ באופן שלילי, מלון משקף שימוש באנשים או עצלות. מלון הוא לרוב סימן לכך שעבודה קשה, משמעת, כבוד לאחרים או עקרונות אינם בראש סדר העדיפויות. דוגמה: אדם חלם להיות במרתף של בית מלון. במהלך החיים המוסכמים הוא חשב שוב על הונאת הממשלה להעניק לו החזר גדול יותר לאחר שהבהילו אותו בשאלת החזר המס שלו. מרתף המלון ייצג את הפחד ממנו סבל כשניסה להשיג כסף קל.