בית מלון, מלונות

לחלום ולראות בית מלון מוסבר כחלום בעל סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה הוא מצב נפשי חדש או שינוי זהות אישית. אתה צריך להתרחק מההרגלים הישנים שלך ומדרך החשיבה הישנה. או שאתה מרגיש צורך לברוח באופן זמני מחיי היומיום שלך.