קרח או קרח

בחלום לראות קרחון הוא מתפרש כהמלצת התת מודע לחולם לחשוב שאולי הוא או היא לא מנצלים את הפוטנציאל והחוזק המרבי שלו.