אֲנֶקדוֹטָה

לספר או לקרוא אנקדוטה בחלום מסמל התלהבות ממושגים אידיאליסטים. מבט חיובי על רעיון או אמונה שהיה לך או למישהו אחר. שקול כיצד האנקדוטה גורמת לך להרגיש כשאתה חושב על זה.