חיקוי

לחלום שמחקים אותך עולה שאתה מציב דוגמה למקום שאחרים מסתכלים עליך. הוא אומר שחיקוי הוא הצורה הטובה ביותר של חנופה. לחלום שאתה מחקה אחרים, מרמז שאתה עומד בפני ספקות בהחלטות שלך. לחילופין, זה אומר שאתה מחזיק אותם בהערכה גבוהה ומנסים ללמוד מחוכמתך.