הדחה

לחלום שאתה או מישהו שהודבק מעיד על רצונך לאתגר סמכות. אינך חושש להודיע ​​לאחרים על עמדתך, גם אם אינך פופולרי.