קֵיסָר

חולמים שאתה רואה קיסר, מייצג השלמה ויצירתיות.