קֵיסָרִית

לחלום שאתה רואה קיסרית פירושו שתכבד אותך מאוד, אבל הגאווה שלך תגרום לך להיות מאוד לא פופולרית.