ללחוץ

השיחה עם העיתונות מתפרשת כהמלצת התת מודע לחולם לקחת בחשבון שיש מסר שעליך להעביר ולהעביר לאחרים. אתה צריך לשים לב יותר לעולם החיצון ולא להיות כל כך מרוכז בעצמו. חולמת שהעיתונות רודפת אותך, מעידה על חוסר הפרטיות שלך. אתה עלול להרגיש שמישהו או מצב פולשים למרחב שלך.