פְּתִיחָה

החלום להיות פתיחה מפוארת מסמל את תקוותיכם או ציפיותיכם לעתיד כאשר אתם עדים לשינויים משמעותיים המתרחשים בחייכם. מרגיש את טום או את נושא חייו משתנים לטובה. באופן שלילי, השתתפות בפתיחה יכולה לשקף מתח, פחד או קנאה בכך שתצטרך לשים לב לשינוי משמעותי שקורה בחייך. מרגיש את טום או את נושא חייו משתנה לרעה. החלום על נחנך כנשיא מסמל תחושות של כוח משמעותי הניתן לך לאחר שנאבק להשיג אותו. לבסוף, מרגיש את כוחו להיות מכובד ומוכר. אתה יכול לראות שאתה מוכן להשתמש בכוח שלך כדי להביא לשינוי משמעותי. מרגישים עלייה במעמד או בהכרה בהישגיהם.