קְטוֹרֶת

לחלום שאתה שורף קטורת, מראה את הדרך או את כיוון הלמידה הרוחנית. יש לזה משמעות סמלית ומציע רמה גבוהה של מודעות.