חנינה

לחלום שתקבלו הארכה, פירושו שתתגברו על קושי כלשהו שעשיתם הרבה חרדה.