לְנַפֵּחַ

כשאתה מנפח משהו בחלום, אז החלום הזה מעיד על חוכמה, לדעת כוח ועצום. מצד שני, החלום יכול להעיד על אישיותך המנופחת.