מִנוּי

בחלום לראות כתובת בתהליך החלום הוא סימן נהדר עבורך. חלום זה מעיד על הודעה מהתת מודע שלך. שקול מה או היכן כתוב הכתובת.