אָח

אם יש לך אח בחיים האמיתיים שלך וחולם עליו, הוא מראה את הקשר החזק בינך לאח שלך. השלב המאושר בחייכם עומד להגיע בקרוב מאוד. אם דיברת עם אחיך בחלום, הוא מראה אושר בחיי המשפחה שלך. אם אתה חולם להביא יותר מאח אחד, אבל בחיים האמיתיים אתה לא, אז זה מראה את ההיבטים הלא ידועים בחייך. אולי תגלה משהו חדש באופן מפתיע. האח יכול גם לסמל את ההגנה שאתה מחפש. אם האח נהרג בחלום, אז הוא מראה את הפחד לאבד אנשים או דברים חשובים בחייו. אולי אסור להשלים איתם כל כך קשה, כי שום דבר לא נמשך לנצח. אם אתה חולם על אח החורג שלך, זה אומר שאתה יונע על ידי האנשים הקרובים אליך. לחלופין החלום עשוי להעיד על הקשר או החברות המיוחדים עם האדם הדומה לאח.