צלחת לווין

צלחת הלוויין בחלום פירושה הבעיות שנגרמות בעולם והמודעות שהוא נגרם על ידיו.