מְחַטֵא

החלום על שימוש בחיטוי מייצג גישה של טיפול או זהירות במצבים שליליים. להיות צודק או לבדוק שאתה לא עושה שום דבר לא בסדר. אישור או הימצאות פרואקטיבית. לחילופין זה יכול לשקף רצון גבוה להתרחק ממחשבות שליליות ולחשוב בצורה חיובית יותר. אתה יכול לפקח על המחשבות שלך.