לפרוש

חולמים על פרישה, מייצג בעיות שיש לך עם הזדקנות. פרישה יכולה גם לסמל מעבר או שלב. החלום יכול להיות מקביל גם לדבר שאתה צריך להשקיע.