חוט תיל

חלום התיל מסמל את הקושי לחדור או לחצות נקודה עבור מישהו.