שׁוֹפֵט

חולם ורואה שופט מוסבר כחלום בעל סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה הוא קרב פנימי בין האידיאלים והערכים שלך ובין האידיאלים והערכים של אחרים.