קֶשֶׁת

אם היית מתכופף בחלום, החלום הזה מעיד על השגת היעדים שלך אליהם אתה מכוון. אולי אתה מאמין מאוד בעצמך ובמה שאתה מסוגל לעשות עם הכוח שלך. החלום על קשת הקשת מציין את שאיפותיו ואת הישגיו במשימותיו.