כלי נשק

בחלום להחזיק אקדח זה מציין הגנה. אתה מגן על עצמך מפני ההשפעה השלילית שיכולה להשפיע עליך רגשית או פיזית. החלום הזה גם מכריז שיהיו מחלוקות או חילוקי דעות חמורים עם בני משפחה או חברים קרובים. החלום מגן על רגשותיך הנסתרים כמו רצון לנקום או לפגוע במישהו.