עץ יהושע, Yucca brevifolia

לקיים אינטראקציה עם עץ יהושע, לפגוש אותו או לראות עץ יהושע, כשאתה חולם, יש מסר חשוב על רוחניות גבוהה יותר. כמו כן, עץ יהושע עומד כ סימן לטוהר ולהגשמה טבעית. יש לו גם את המשמעות הסמלית של כוח ושליטה אישיים. מראה כוח ואומץ בחייו של החולם.