זחל החוצה

כשאתה חולם בפחד בחלום, אז החלום יכול לשקף את הפחד האמיתי שיש לך כלפי משהו.