נְחִיתָה

החלום על נחיתת מטוס מסמל את סיומו של פרויקט או תוכנית. משהו בחיים שלך ש~המריא ~או התחיל עכשיו הסתיים. השלמת משימה או מסע. לחילופין, נחיתה עשויה לשקף את היציבות ששוחזרה למצב שיצא משליטה.