נשרים

חלימה על נשר מסמלת תועלת מפגמים או טעויות אחרות.