נשרים

הנשרים מייצגים את העבר שלא מאפשר לך לקבל את ההחלטות החשובות בחיי היום. השלכות העבר הפכו אותו להשפעה עצומה על העתיד.