עַצמְךָ

אם אתה חולם ודואג לעצמך, החלום הזה מראה את מעשיך והתנהגותך בחיים האמיתיים. זה טוב מאוד מכיוון שאתה יכול להתבונן בעצמך על מנת להימנע מטעויות ומפעולות לא מחשבות.