חזור

החלום על גבו מציין את גישתו ואת השקפתו כאשר הוא בא במגע עם הסובבים אותו.