מקיא, מגרש באלימות, זורק

כדי להבין טוב יותר את החלום הזה, קרא גם את פרשנויות ההקאות.