הֲקָאָה

החלום בו אתה זורק מראה את היבטי האישיות שלך שיש להימנע מהם. מצד שני, הקאות יכולות לייצג את הנושאים שיש להסיר מחייך או ממחשבותיך. אם אנשים אחרים הקיאו, אז זה מזהיר אותך להיות מודע לכל אלה שמוכנים לזכות בחסדים ממך.