מְעַרבּוֹלֶת

כדי להבין טוב יותר את החלום הזה, קרא גם את הפירושים המסתחררים.