W (מכתב)

האות W בחלום מסמלת את חוסר האיזון. אנשים או סיטואציה שאינם בשליטה או לא יציבים. W הוא האות ה -23 של האלף-בית ובנומרולוגיה 23 זה מסמל את הקונפליקט עם הבריאה. המשמעות היא שאתה מתנגש באופן שלילי עם המצב בחשבון שלך.