קסִילוֹפוֹן

בחלום לראות קסילופון זה מצביע על יכולתו להשיג את יעדיו ותוכניותיו. תכירו את האדם בגלל העבודה הקשה שלכם, תיחשב בכבוד רב.