Y (מכתב)

אם ראית את המכתב או החותם את Y בחלום, החלום הזה צופה את הדברים הלא ידועים בחייך. שלט ה- Y יכול גם לייצג את שתי הדרכים. החלום מציע לך לבחור אחד, במקום לחיות באחד.