Yarmulkes

החלום על כיפה מסמל מצב רוח או גישה שלא אכפת להם מלבד פוזיטיביזם. להיות התנהגות אופטימית, מוסרית או טובה חשוב יותר מהרגיל. אתה או מישהו שחושב שלהיות חיובי זה חשוב כל הזמן. אתה או מישהו אחר עיקשים מאוד באמונות או במעשים חיוביים. כנות, חוסר משוא פנים, טיפול בזולת או התנסות בפתאומיות יכולות להיות חשובות מאוד. כיפה יכולה להופיע בחלום כאשר נבדקים שלמותה, הצלחתו או יכולתו להסתגל לבעיות.