יטי

היצירה כסמל חלומי פירושה יציבות ואיזון. עליכם למצוא את אמצעי הזהב בין מוחכם לליבכם. אתה צריך ללמוד להקשיב לרגשות הפנימיים שלך, אבל להתחשב בראש נבון.