מַשׁגִיחַ

בחלום לראות מטפל סרק זה מוסבר כחלום עם סמליות חשובה לחולם. משמעות החלום הזה היא בעיות ומגרעות רבות במיזמים העסקיים שלך. הוא חולם ורואה שומר עסוק ומודיע חדשות נעימות.