לְזַגזֵג

ראיית זיג-זג בחלום מסמלת התנהגות לא-תקינה. קידום חוסר יציבות. זה יכול להיות גם ייצוג של קשיים רבים, כישלונות או טיעונים כשאתה מתקדם במצב.