גַן חַיוֹת

כשרואים את גן החיות, החלום הזה מייצג את ההיבטים המשתנים של בעיות מסוימות.