אַבַּקוּס

(מחשבון) בחלום, אבקוס מייצג סדר חברתי, קונפורמיות וישר. ראיית אבקוס בחלום משקפת גם את מצבו והתנהגותו של האדם. אם המסגרת והחרוזים במצב טוב, פעלו בצורה חלקה וריחו ​​ריחניים בחלום, האבקוס מציין אז את הזקיפות והתנהגות טובה של האדם. אם הם נראים מלוכלכים, שמנוניים ומחוספסים לטפל בהם בחלום, אז הם מצביעים על ניהול לא טוב של חייו או עסקיו. אם מישהו רואה בחלל חלל מעליו אבקוס במצב כזה, הוא עשוי לייצג גם הכנת אוכל לא סניטרי, מסעדת כף שמנונית, או שזה יכול להיות הפחתה במשקל או בערך המוצהר של סחורה. אבקוס בחלום עשוי גם לייצג ילד שהתנהג היטב, תלמיד, מורה או שופט. אם אדם הופך להיות אבקוס בחלום, פירושו מחלה או אסון. אבקוס בחלום פירושו גם שסבלנותו, הסיפוק והאמון של האדם באלוהים יתברך ישמור לו פרס נדיב. (ראה גם שומרי רשומות)