הבל

לראות את הבל, בנו השני של אדם בחלום פירושו סבל מקנאה, טרוניות, שיקניקיות או שאחד מהם עלול להיהרג על ידי אויבו. זה גם אומר שאדם לא צודק יקנא בו. לראות את הבל בחלום פירושו גם אדיקות, התמסרות לאלוקים יתברך, רפיון כלפי אישה או מתן הצעה לרצות אלוהים אדירים וכניסה לגן העדן השמימי כפרס. מי שרואה את הבל בחלום צריך להיזהר מאחיו וחבריו הקרובים, והוא צריך לחשוש לחייו.