אַבְרָהָם

(חבר חזהו של אלוהים עליו השלום, arb. Khalil) לראות את הנביא אברהם עליו יהיה שלום, בחלום זה סימן טוב לעושר, ברכות, בשורות שמחה, דבקות, חיים ארוכים, אידיביות, ריפוי של מטרות חולות, אצילות, צאצאים צדיקים, פיקוד על טוב ואוסר על רוע, השלכת חברה רעה, עמידה בפסק הדין האלוהי, הידע, ההדרכה, ההצלחה לאחר כישלון והפרדה ממשפחתו ובני משפחתו לחפש את קרבתו ותענוגו של האל. בחלום, אברהם מייצג את אלמנט התשוקה כלפי בן משפחתו ומשפחתו ומתישהו הוא מייצג את מרכיב המצוקות ולבסוף של ביטחון ההישגיות. (ראו גם חג השבת | סטטיקן של אברהם)