עץ שיטה

(מסטיק ערבי | צבעים | עץ מימוזה | פרחי נוי | בושם) לראות עץ זה בחלום פירושו קמצנות, רע והתנהלות עם מעשיהם של יושבי אש הגיהינום.