דין וחשבון

בחלום, לאחריות יש רמות שונות של פרשנויות. אם עובד רואה שהוא קיבל את חשבונו מייד בחלום זה אומר לעלות בדרגה ולגדול הכנסותיו. אם אדם רואה את עצמו תחת פיקוח קפדני או התחשבות בחלום, זה אומר השפלה, מצוקה או אולי אובדן תפקידו. אם אדם נחקר בבית משפט של אנשים שהוא לא מכיר בחלום, זה אומר שהוא סטה לחדשנות ויישאר באחריות למעשיו. (ראה גם שיקום)