הכרה במסירות

אם האדם רואה את עצמו מכיר בדבקות או בסגידה לאדם אחר בחלום, פירושו האויב עם אותו אדם. אבל, אם מישהו רואה את עצמו מתוודה על עוולתו בחלום, פירושו להחזיר לעצמו כבוד, כבוד ותשובה אמיתית. להתוודות על רצח בחלום פירושו שתשיג שלום, מנהיגות או קידום לתפקיד פיקוח.